• بوشهر - میدان بهمنی - نبش شفا 14
عنوان_سایت

پارچه سرای اکسون

فروش با کیفیت ترین پارچه ها با نازلترین قیمت

مانتو سلنا جنس ابروبادی

 • ۵۷۳
مانتو سلنا جنس ابروبادی

 

مانتو سلنا جنس ابروبادی

کت شلوار مدل گیلدا، جنس هردو مازراتی درجه یک

 • ۴۸۲
کت شلوار مدل گیلدا، جنس هردو مازراتی درجه یک

 

کت شلوار مدل گیلدا، جنس هردو مازراتی درجه یک

مانتو عبا ساره، جنس کرپ حریر

 • ۵۳۲
مانتو عبا ساره، جنس کرپ حریر

 

مانتو عبا ساره، جنس کرپ حریر

شومیز مانتویی مدل مهنا، جنس بابوس+خامه‌دوزی

 • ۴۷۰
شومیز مانتویی مدل مهنا، جنس بابوس+خامه‌دوزی

 

شومیز مانتویی مدل مهنا، جنس بابوس+خامه‌دوزی

مانتو کتی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک

 • ۴۹۲
مانتو کتی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک

 

مانتو کتی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک

مانتو مدل پانته‌آ، پارچه بابوس+خرجکار

 • ۴۳۴
مانتو مدل پانته‌آ، پارچه بابوس+خرجکار

 

مانتو مدل پانته‌آ، پارچه بابوس+خرجکار

تونیک شلوار پشت بلند کراواتی گیپور، جنس جودن

 • ۵۲۸
تونیک شلوار پشت بلند کراواتی گیپور، جنس جودن

 

تونیک شلوار پشت بلند کراواتی گیپور، جنس جودن

تونیک شلوار رعنا، جنس کرپ پلاس اعلا

 • ۷۱۷
تونیک شلوار رعنا، جنس کرپ پلاس اعلا

 

تونیک شلوار رعنا، جنس کرپ پلاس اعلا

مانتو کتی بلند، جنس کرپ مازراتی گرم بالا

 • ۴۹۵
مانتو کتی بلند، جنس کرپ مازراتی گرم بالا

 

مانتو کتی بلند، جنس کرپ مازراتی گرم بالا

مانتو طرح گرانیت، جنس ابروبادی

 • ۴۴۴
مانتو طرح گرانیت، جنس ابروبادی

 

مانتو طرح گرانیت، جنس ابروبادی

مانتو لمه و تور مرغوب

 • ۴۲۴
مانتو لمه و تور مرغوب

 

مانتو لمه و تور مرغوب

مانتو مدل بنیتا، پارچه ابروبادی ژاکارد+خرجکار ترک

 • ۲۰۴
مانتو مدل بنیتا، پارچه ابروبادی ژاکارد+خرجکار ترک

 

مانتو مدل بنیتا، پارچه ابروبادی ژاکارد+خرجکار ترک

مانتو سینه چین‌دار، جنس بابوس

 • ۴۳۲
مانتو سینه چین‌دار، جنس بابوس

 

مانتو سینه چین‌دار، جنس بابوس

تونیک شلوار فاخر جنس کرپ جودون

 • ۹۸۴
تونیک شلوار فاخر جنس کرپ جودون

 

تونیک شلوار فاخر جنس کرپ جودون

مانتو لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 • ۴۲۶
مانتو لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 

مانتو لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

مانتو مزون‌دوز، جنس مازرانی گرم بالا

 • ۴۲۹
مانتو مزون‌دوز، جنس مازرانی گرم بالا

 

مانتو مزون‌دوز، جنس مازرانی گرم بالا 

مانتو مدل یکتا، پارچه کرپ مازراتی درجه یک

 • ۴۱۹
مانتو مدل یکتا، پارچه کرپ مازراتی درجه یک

 

مانتو مدل یکتا، پارچه کرپ مازراتی درجه یک

مانتو جنس لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 • ۳۸۶
مانتو جنس لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 

مانتو جنس لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

ماکسی مدل آزیتا، جنس کرپ‌کش و تور ارگانزا

 • ۵۸۹
ماکسی مدل آزیتا، جنس کرپ‌کش و تور ارگانزا

 

ماکسی مدل آزیتا، جنس کرپ‌کش و تور ارگانزا 

تونیک روجا، جنس کرپ‌کش و تور ارگانزا

 • ۴۸۰
تونیک روجا، جنس کرپ‌کش و تور ارگانزا

 

مانتو مجلسی، جنس لنین هندی

 • ۵۰۱
مانتو مجلسی، جنس لنین هندی

 

مانتو مجلسی، جنس لنین هندی 

مانتو مجلسی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک

 • ۵۵۴
مانتو مجلسی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک

 

مانتو مجلسی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک 

مانتو مزون‌دوز، پارچه لنین بروجرد 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 • ۱۷۶
مانتو مزون‌دوز، پارچه لنین بروجرد 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 

مانتو مزون‌دوز، پارچه لنین بروجرد 100% پنبه، بدون آب‌رفت

مانتو کلاهدار کوتاه، جنس داکرون

 • ۵۱۰
مانتو کلاهدار کوتاه، جنس داکرون

 

مانتو کلاهدار کوتاه، جنس داکرون

جیب گلدوزی شده

کلاه و پایین لباس گتر خورده