• بوشهر - میدان بهمنی - نبش شفا 14
عنوان_سایت

پارچه سرای اکسون

فروش با کیفیت ترین پارچه ها با نازلترین قیمت

مانتو سلنا جنس ابروبادی

 • ۳۵۳
مانتو سلنا جنس ابروبادی

 

مانتو سلنا جنس ابروبادی

کت شلوار مدل گیلدا، جنس هردو مازراتی درجه یک

 • ۲۸۱
کت شلوار مدل گیلدا، جنس هردو مازراتی درجه یک

 

کت شلوار مدل گیلدا، جنس هردو مازراتی درجه یک

مانتو عبا ساره، جنس کرپ حریر

 • ۳۴۵
مانتو عبا ساره، جنس کرپ حریر

 

مانتو عبا ساره، جنس کرپ حریر

شومیز مانتویی مدل مهنا، جنس بابوس+خامه‌دوزی

 • ۲۷۸
شومیز مانتویی مدل مهنا، جنس بابوس+خامه‌دوزی

 

شومیز مانتویی مدل مهنا، جنس بابوس+خامه‌دوزی

مانتو کتی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک

 • ۳۰۵
مانتو کتی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک

 

مانتو کتی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک

مانتو مدل پانته‌آ، پارچه بابوس+خرجکار

 • ۲۶۱
مانتو مدل پانته‌آ، پارچه بابوس+خرجکار

 

مانتو مدل پانته‌آ، پارچه بابوس+خرجکار

تونیک شلوار پشت بلند کراواتی گیپور، جنس جودن

 • ۳۴۲
تونیک شلوار پشت بلند کراواتی گیپور، جنس جودن

 

تونیک شلوار پشت بلند کراواتی گیپور، جنس جودن

تونیک شلوار رعنا، جنس کرپ پلاس اعلا

 • ۵۰۹
تونیک شلوار رعنا، جنس کرپ پلاس اعلا

 

تونیک شلوار رعنا، جنس کرپ پلاس اعلا

مانتو کتی بلند، جنس کرپ مازراتی گرم بالا

 • ۳۰۷
مانتو کتی بلند، جنس کرپ مازراتی گرم بالا

 

مانتو کتی بلند، جنس کرپ مازراتی گرم بالا

مانتو طرح گرانیت، جنس ابروبادی

 • ۲۶۴
مانتو طرح گرانیت، جنس ابروبادی

 

مانتو طرح گرانیت، جنس ابروبادی

مانتو لمه و تور مرغوب

 • ۲۳۳
مانتو لمه و تور مرغوب

 

مانتو لمه و تور مرغوب

مانتو مدل بنیتا، پارچه ابروبادی ژاکارد+خرجکار ترک

 • ۱۴۰
مانتو مدل بنیتا، پارچه ابروبادی ژاکارد+خرجکار ترک

 

مانتو مدل بنیتا، پارچه ابروبادی ژاکارد+خرجکار ترک

مانتو سینه چین‌دار، جنس بابوس

 • ۲۴۵
مانتو سینه چین‌دار، جنس بابوس

 

مانتو سینه چین‌دار، جنس بابوس

تونیک شلوار فاخر جنس کرپ جودون

 • ۷۸۲
تونیک شلوار فاخر جنس کرپ جودون

 

تونیک شلوار فاخر جنس کرپ جودون

مانتو لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 • ۲۴۰
مانتو لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 

مانتو لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

مانتو مزون‌دوز، جنس مازرانی گرم بالا

 • ۲۴۸
مانتو مزون‌دوز، جنس مازرانی گرم بالا

 

مانتو مزون‌دوز، جنس مازرانی گرم بالا 

مانتو مدل یکتا، پارچه کرپ مازراتی درجه یک

 • ۲۳۸
مانتو مدل یکتا، پارچه کرپ مازراتی درجه یک

 

مانتو مدل یکتا، پارچه کرپ مازراتی درجه یک

مانتو جنس لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 • ۲۰۰
مانتو جنس لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 

مانتو جنس لنین بروجرد، 100% پنبه، بدون آب‌رفت

ماکسی مدل آزیتا، جنس کرپ‌کش و تور ارگانزا

 • ۳۸۲
ماکسی مدل آزیتا، جنس کرپ‌کش و تور ارگانزا

 

ماکسی مدل آزیتا، جنس کرپ‌کش و تور ارگانزا 

تونیک روجا، جنس کرپ‌کش و تور ارگانزا

 • ۲۸۸
تونیک روجا، جنس کرپ‌کش و تور ارگانزا

 

مانتو مجلسی، جنس لنین هندی

 • ۳۰۳
مانتو مجلسی، جنس لنین هندی

 

مانتو مجلسی، جنس لنین هندی 

مانتو مجلسی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک

 • ۳۴۹
مانتو مجلسی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک

 

مانتو مجلسی، جنس فکورا ژاکارد درجه یک 

مانتو مزون‌دوز، پارچه لنین بروجرد 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 • ۱۱۶
مانتو مزون‌دوز، پارچه لنین بروجرد 100% پنبه، بدون آب‌رفت

 

مانتو مزون‌دوز، پارچه لنین بروجرد 100% پنبه، بدون آب‌رفت

مانتو کلاهدار کوتاه، جنس داکرون

 • ۳۱۴
مانتو کلاهدار کوتاه، جنس داکرون

 

مانتو کلاهدار کوتاه، جنس داکرون

جیب گلدوزی شده

کلاه و پایین لباس گتر خورده